Ο Έμπιστος Σύμβουλός Σας

Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην αποστολή μου που είναι να καθοδηγώ τους ξενοδόχους, να αποδίδουν σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Κώστας Φάλαγγας

NwUFmtNQ.jpeg

Το Backgound του Κώστα Φάλαγγκα

Ο κ. Φάλαγγας είναι ένα αναλυτικό και πολύπλευρο στέλεχος διαχείρισης ξενοδοχείων με εξειδίκευση σε όλες τις πτυχές της οικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης μάρκετινγκ, της ανάπτυξης ξενοδοχείων, της βιώσιμης διαχείρισης και της καθημερινής διαχείρισης λειτουργιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. 

 

Εξειδικεύεται στην διαχείριση ξενοδοχείων για περισσότερα από 25 χρόνια, έχοντας χειριστεί όλες τις πτυχές των ξενοδοχειακών λειτουργιών και τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης σε καθημερινή βάση για να εξασφαλίσει οικονομική βιωσιμότητα και να οδηγήσει τους εταιρικούς στόχους και σκοπούς.

Εξειδίκευση στη διεύθυνση ομάδων, την ανάλυση, την υποβολή οικονομικών αναφορών, τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Εξαιρετικά επικοινωνιακός σε θέση να οικοδομήσει και να ενισχύσει ισχυρές σχέσεις με το προσωπικό, τους πελάτες, τους πωλητές, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη των εταιρειών. 

 

Κατέχει γενικές γνώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική και την επίβλεψη κατασκευών, καθώς και ειδικός στη διαχείριση έργων επέκτασης και βιώσιμων κατασκευών στον ξενοδοχειακό τομέα.

Hotel Consultant - Kostas Falangas Bio

"I am focused on building a quality consulting service"

Breakfast Table

01

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Food Tray

04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Croissant an dSugar Cubes

02

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Breakfast Tray

05

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Hotel Consultant - Kostas Falangas Values - Respect

03

ΓΝΩΣΗ

Food Tray

06

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Our Values

Η συμβουλευτική εταιρεία είναι μέλος σημαντικών ενώσεων που συνεργάζονται για την καλύτερη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της ξενοδοχειακής συμβουλευτικής.

1/2