Γεωγραφία των πελατών

Η συμβουλευτική μας εταιρεία έχει αναλάβει διάφορα έργα στην Κρήτη σε διάφορους τομείς του ξενοδοχειακού επιχειρηματικού κύκλου όπως hotel openings με νέο concept καθώς και συμβουλευτική για βέλτιστη οικονομική και διοικητική διαχείριση, management reporting, επιχειρηματικά σχέδια έργων για διάφορα ξενοδοχεία στην Ευρώπη, καθώς και οργάνωση ξενοδοχείων και συμβουλευτική για βελτιστοποίηση απόδοσης και εσωτερικό έλεγχο.

my clients in consulting