Υπηρεσίες

business plan consulting

Financial Management & Reporting

Οργάνωση από το Α έως το Ω της οικονομικής παρακολούθησης και λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας και παροχή συμβουλών για τους απαραίτητους άξονες αναβάθμισης με προτεραιότητες και στόχους όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο και την δημιουργία reporting (αναφορών διοίκησης), κατάλληλο για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών.

project management consulting

Consulting

Προσδιορισμός των αξόνων, στους οποίους πρέπει να δοθούν προτεραιότητες, καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σωστής διοίκησης, και εφαρμογή ενός στυλ οργάνωσης που βασίζεται σε βιώσιμες δράσεις και τάσεις, για το καλύτερο αποτέλεσμα της εταιρείας, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

marketing management consuulting

Business Plan

Εξειδίκευση στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου για χρηματοδότηση, αναχρηματοδότηση σε συνεργασία με την τράπεζα ή τον ξενοδόχο, για την ανάπτυξη, ίδρυση ή επέκταση νέων και υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι απολύτως κατάλληλος για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο επιτυχίας.

financial management consulting

Project Management

Στόχευση της κατάλληλης επένδυσης ξενοδοχείων για τον μελλοντικό ξενοδόχο, τράπεζα ή επενδυτή ανάλογα με τη ζήτηση. Συμβολή στο σχεδιασμό, την οργάνωση του έργου, την έρευνα και την παρακολούθηση των προμηθευτών και την αύξηση της παραγωγικότητας του έργου.

Consulting for hotels

Marketing Management

Δημιουργία ενός κατάλληλου σχεδίου μάρκετινγκ ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τον πλήρη προσδιορισμό ολόκληρου του επιχειρηματικού κύκλου για τη σωστή και στοχευμένη λειτουργία, κυρίως μέσω μιας στοχευμένης έρευνας αγοράς, προκειμένου να εντοπιστεί η ομάδα πελατών καθώς και η υλοποίηση όλων των εμπορικών συνεργασιών.